Hoe delen wij uw gegevens?

Voor het uitwisselen van medische gegevens gebruiken zorgverleners beveiligde netwerken. Alleen zorgverleners die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen van deze netwerken gebruikmaken.

Beveiligde netwerken

De netwerken die wij gebruiken heten XDS en LSP. Deze voldoen aan de landelijke richtlijn rondom informatiebeveiliging en de eisen voor een goed beheerd zorgsysteem (GBZ).

  • XDS: XDS staat voor Cross-enterprise Document Sharing en is bedoeld om het delen van medische documenten en beelden op een gestandaardiseerde en beveiligde manier mogelijk te maken tussen samenwerkende zorginstellingen.
  • LSP: LSP staat voor Landelijk Schakelpunt. LSP geeft zorgverleners de mogelijkheid om aan te sluiten op dit netwerk om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen. Het LSP bevat alleen een verwijsindex met burgerservicenummers en is daarmee geen database. Er worden géén medische gegevens in opgeslagen. De gegevens van patiënten blijven gewoon staan in de systemen van hun zorgverleners: de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis.

Welke medische gegevens kunnen worden gedeeld?

Hieronder staat een lijst met soorten van medische gegevens die kunnen worden uitgewisseld via een beveiligd netwerk. Niet alle gegevens kunnen via elk netwerk en naar alle zorgverleners gedeeld worden. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden van een bepaald netwerk, maar ook afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met een andere zorgverleners.

Daarom vragen wij u toestemming te geven voor het delen van gegevens via een bepaald netwerk en niet expliciet voor wat voor gegevens wij mogen delen. Anders zou u voor elke nieuwe toepassing of voor elke zorgverlener die zich aansluit bij een netwerk opnieuw toestemming moeten verlenen.

Dit zijn de soorten gegevens die gedeeld kunnen worden:

  • Uitslagen van labonderzoeken
  • Uitslagen van functieonderzoeken, inclusief uitslagen die geaccordeerd zijn door een arts waarmee Diagnostiek voor U een samenwerkingsovereenkomst heeft. Functieonderzoeken zijn bijvoorbeeld longfunctietesten, hartfilmpjes en holteronderzoeken
  • Medische beelden met bijbehorende verslaglegging

Met wie delen wij de medische gegevens?

Alleen zorgverleners die u behandelen, mogen uw gegevens opvragen. En alleen als dat direct nodig is voor uw behandeling. Het gaat dan om huisartsen, apothekers, medisch specialisten en hun eventuele vervangers. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers mogen uw gegevens niet inzien.