Disclaimer

Inleiding

Aan de inhoud van alle pagina’s van de website van BDRE/De Bloedafname wordt grote aandacht besteed. De redactie doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de site zo actueel en volledig mogelijk is. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd of niet (meer) volledig zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kan BDRE/De Bloedafname niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden.

Uiteraard stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. U kunt hierover een mail naar ons sturen via info@debloedafname.nl

Links van en naar derden vallen buiten de controle van BDRE/De Bloedafname. BDRE/De Bloedafname kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van BDRE/De Bloedafname en derden. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek met vermelding van het doel mailen aan info@debloedafname.nl

Persoonsgegevens

De Bloedafname handelt in de verwerking van persoonsgegevens via de website overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Om uw privacy te garanderen worden uw gegevens versleuteld verzonden.