Veelgestelde vragen

Kan ik op elke locatie van De Bloedafname terecht, wanneer ik doorwezen ben door mijn huisarts naar een priklocatie van De Bloedafname?

Ja, dat kan. Ongeacht welke locatie of instelling er op het aanvraagformulier dat uw huisarts u meegeeft staat (Catharina ziekenhuis, Máxima MC of Diagnostiek voor U), u kunt op élke priklocatie van De Bloedafname terecht.

Kan mijn kind (0-12 jaar) voor bloedprikken terecht bij De Bloedafname?

Voor bloedprikken kunt u met uw kind (0 t/m 12 jaar) terecht op de hoofdlocaties Boschdijk en Stratumsedijk van Diagnostiek voor U, de locaties Catharina Ziekenhuis en Máxima MC. Hier werken medewerkers die ervaring hebben met het bloedprikken bij jonge kinderen. Kiest u, bij het maken van een afspraak voor uw kind, in het afspraakportaal voor de optie bloedafname bij kinderen en selecteer de juiste leeftijdscategorie. De afspraak voor uw kind wordt dan op de juiste locatie en op het juiste tijdstip ingepland. Er zal extra tijd gereserveerd worden voor uw afspraak zodat onze medewerker de tijd heeft om rustig uitleg te geven. Het Catharina Ziekenhuis maakt gebruik van een speciale cabine voor kinderen.

Mijn verloskundige verwijst mij door voor een Glucose Tolerantietest (GTT), kan ik deze afspraak ook online maken?

Wanneer u een aanvraag voor een glucose tolerantietest heeft ontvangen via uw verloskundige, dan kunt u hiervoor ook online een afspraak maken. Voor de locaties Catharina Ziekenhuis en Máxima MC volstaat een gewone bloedafnameafspraak.

Bij Diagnostiek voor U dient u in het afspraakportaal Bloedafname de optie ‘GTT (Glucose tolerantietest)’ te kiezen. De afspraak wordt dan op de juiste locatie en juiste tijdstip ingepland. Deze afspraak kan alleen plaatsvinden op de locaties Boschdijk en Stratumsedijk in Eindhoven en in het Dolium in Eersel. Vanaf 1 juni 2022 kunt u ook terecht voor een glucose tolerantietest op onze locaties Schaapskuil in Bladel en MECK in Veldhoven. De test duurt ongeveer tweeëneenhalf uur.

Mijn verloskundige verwijst mij door voor een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test), kan ik deze afspraak ook online maken?

Heeft u een aanvraag via uw verloskundige ontvangen voor een NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)? Dan kunt u hiervoor ook online een afspraak maken op enkele locaties van De Bloedafname. Voor de locaties Catharina Ziekenhuis en Máxima MC volstaat een gewone bloedafnameafspraak.

Bij Diagnostiek voor U dient u in het afspraakportaal Bloedafname de optie ‘NIPT (zwangerschapsonderzoek)’ te kiezen. De afspraak wordt dan op de juiste locatie ingepland. Er wordt extra tijd gereserveerd om alle formulieren zorgvuldig in te vullen.

Mijn zorgverlener zit in het Radboudumc in Nijmegen, kan ik dan een bloedafnameafspraak maken bij De Bloedafname?

Als u een verzoek van uw zorgverlener vanuit Radboudumc heeft ontvangen om bloed te laten afnemen bij De Bloedafname met een afnameset daarbij, dan kunt u wél (online) een afspraak maken bij de locaties van het Máxima MC of een locatie Diagnostiek voor U, maar niet bij de locaties van het Catharina Ziekenhuis. Bij het Máxima MC volstaat een gewone bloedafnameafspraak.

Bij Diagnostiek voor U kunt u hiervoor een afspraak maken op de hoofdlocatie Boschdijk op donderdagen tussen 10.00-12.00 uur. Gebruik in het afspraakportaal de optie: 'bloedafname Radboudumc'. De afspraak wordt zo op de juiste locatie en het juiste tijdstip ingepland. Uw bloed wordt naar het Radboudumc gebracht. Laat altijd binnen de aangegeven tijden bloedprikken, zodat de prikpost uw bloed nog dezelfde dag mee naar het Radboudumc kan geven.

Ik heb een verwijzing voor bloedafname voor Innatoss, wat moet ik doen?

Innatoss Laboratories is een diagnostisch laboratorium in Oss dat gespecialiseerd is in bijzondere infectieziekten. Een afspraak bloedafname voor Innatoss kunt u alleen plannen bij Diagnostiek voor U. U kunt terecht op de volgende locaties: Boschdijk of Stratumsedijk in Eindhoven, Asten of Nuenen. Deze afspraak kan niet op vrijdag worden gepland. Gebruik in het afspraakportaal van Diagnostiek voor U de optie ‘Bloedafname Innatoss’. De afspraak wordt zo op de juiste locatie ingepland.

Hoe plan ik een afspraak in voor het meten van mijn glucose dagwaarde/dagcurve (de glucose tolerantie test)?

Voor de locaties Catharina Ziekenhuis en Máxima MC volstaat een gewone bloedafnameafspraak. Na de eerste bloedafname volgen nog twee afnamemomenten, telkens een uur later.

Bij Diagnostiek voor U kan een afspraak voor het meten van glucose dagwaarde op alle locaties ingepland worden, de enige voorwaarde is dat een locatie de hele dag open is. U krijgt namelijk drie afnames op één dag. Deze dienen na de eerste prik nauwkeurig ingepland te worden: De eerste afname wanneer u nuchter bent, de tweede volgt drie uur na de eerste prik en de derde vindt plaats zeven uur na de eerste prik. U kunt deze afspraken het beste telefonisch maken via 088 - 21 41 149.

Ik moet ‘Port-a-Cath’ geprikt worden, kan ik daarvoor ook een afspraak maken bij De Bloedafname?

Patiënten die alleen via een Port-a-Cath (afgekort PAC, een klein metalen apparaatje) geprikt kunnen worden, en dus niet via de aderen (niet veneus), kunnen wij niet helpen. Onze bloedafnamemedewerkers zijn daartoe niet bevoegd. U kunt hiervoor bij het Catharina Ziekenhuis of het Máxima MC een afspraak maken bij de polikliniek oncologie.

Kan ik ook bloed laten afnemen voor de Quantiferon-test (Tuberculose)?

Dat kan, u kunt hiervoor terecht bij de locaties Catharina Ziekenhuis (maandag t/m donderdag), Máxima MC en de hoofdlocaties van Diagnostiek voor U (Boschdijk en Stratumsedijk). Bij Diagnostiek voor U kunt deze afspraak het beste telefonisch maken via 088 - 21 41 149.

Kan ik ook bloed laten afnemen ter controle van Vitamine C?

Dat kan, u kunt hiervoor terecht bij de locaties Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en de hoofdlocatie van Diagnostiek voor U (Boschdijk). Bij Diagnostiek voor U kunt deze afspraak het beste telefonisch maken via 088 - 21 41 149.

Kan ik een afspraak maken voor titerbepaling Hepatitis B?

Voor een titerbepaling Hepatitis B kunt u met het aanvraagformulier een gewone bloedafnameafspraak maken bij alle locaties van het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U en Máxima MC. Let op: Maakt u een afspraak in het Máxima MC? In de loopbrief staat op welke locatie u terecht kunt.

De titer moet bepaald worden 4 tot 8 weken na de laatste vaccinatie. Als de vaccinaties langer geleden hebben plaatsgevonden en de laatste vaccinatie is korter dan 5 jaar geleden dan kunt u door een titerbepaling laten meten of u nog voldoende beschermd bent.