Intensivering samenwerking laboratoriumdiagnostiek in regio Zuidoost-Brabant

Het Anna Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Elkerliek Ziekenhuis en Máxima MC verkennen een intensivering van hun samenwerking om de integrale aanpak van laboratoriumdiagnostiek regionaal te versterken.

Compleet diagnostisch dossier

De vijf partijen werken al langere tijd samen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. De doelstelling is om op basis van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) te streven naar onder andere de juiste zorg op de juiste plek, schaalvoordeel, innovatie en een compleet diagnostisch dossier van de patiënt bij zorgverleners in de eerste lijn en in de ziekenhuizen.

Toekomstbestendige diagnostiek

Het bundelen van de krachten maakt diagnostiek in deze regio toekomstbestendig en optimaliseert het kwaliteitsniveau. De partijen zorgen hiermee gezamenlijk dat diagnostiek dichtbij en toegankelijk blijft voor de patiënt in de regio. Dit zorgt mogelijk verkorte wachttijden voor de patiënt en meer ruimte voor gezamenlijke zorginnovatie. Andere belangrijke speerpunten in de samenwerking zijn duurzaamheid (werken volgens het Green Deal principe) en de aanpak van arbeidsmarktproblematiek in de zorg.

Integraal Zorg Akkoord

De samenwerking sluit aan bij de belangrijke opdracht die gesteld is vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om zorg efficiënt en doelmatig in te richten én om de juiste zorg op de juiste plaats aan te bieden. De partijen vinden het essentieel om de samenwerking verder vorm te geven door intensief contact en afstemming met zorgaanbieders in de regio.